Konferencja - Zaszczepienie kultury japońskiej w Polsce...

27.03.2017

Konferencja - Zaszczepienie kultury japońskiej w Polsce...

8 kwietnia br. zapraszamy do Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, przy ul. Rewolucji 1905 r. nr 52 na Ogólnopolską Konferencję Naukową Zaszczepienie Kultury Japońskiej w Polsce – wymiar zdrowotny, społeczny, edukacyjny i filozoficzny sztuk walki.
Do udziału w Konferencji zapraszamy pracowników naukowych, absolwentów, studentów, miłośników i pasjonatów, praktyków i teoretyków sztuk walki oraz wszystkich zainteresowanych tą tematyką.

Komitet Organizacyjny:
mgr Ewelina Krzyżanowska
mgr Andrzej Matliński
mgr Tomasz Siewkowski
mgr Robert J. Krac
mgr Magdalena Rajch
mgr Ewa Pułaczewska

Komitet Naukowy:
prof. dr hab. Wojciech J. Cynarski
dr Tomasz Herudziński
dr Ewa Gałązka
dr Olga Majchrzak
dr Katarzyna Najmrocka
dr Wiesław Firek
dr Artur Krzyżanowski
 
Program:
9.00 – 10.00 – Rejestracja uczestników i otwarcie Konferencji
10.00 – 11.50 – I sesja plenarna
11.50 – 12.10 – przerwa kawowa
12.10 – 14.00 – II sesja plenarna
14.00 – 16.00 – przerwa obiadowa
16.00 – 17.30 – III sesja plenarna
17.30 – 18.00 – panel dyskusyjny
18.00 – zakończenie Konferencji

Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenie o udziale w Konferencji

Szczegółowe informacje i kontakt:
Pan Artur Krzyżanowski
tel.  695 640 003
e-mail: klubchimei@gmail.com

Pan Andrzej Matliński
tel. 601 250 602
e-mail: biuro@sureinomon.pl

Najciekawsze referaty zatwierdzone przez recenzentów zostaną wydane w formie publikacji książkowej (5 pkt)

Odpłatność:

  • Udział bierny (bez wygłaszania referatu) – 10 pln
  • Udział czynny (z wygłoszeniem referatu 10-15 min) – 30 pln

Zgłoszenia imienne (z podaniem posiadanych stopni i tytułów oraz podaniem pełnej afiliacji) do udziału czynnego w Konferencji wraz z tematami i abstraktami strukturalnymi prac w nieprzekraczalnym terminie do 20.03.2016 r. na adres: klubchimei@gmail.com

Płatność z dopiskiem Konferencja do 20.03.2016 r. (po tym terminie odpowiednio 15 i 50 pln)

Numer Konta: Fundacja Surei No Mon 49 1240 3073 1111 0010 6828 9381

http://www.ahe.lodz.pl/news/11190/zaszczepienie-kultury-japonskiej-w-polsce

 

 

 

09.11.2017
Studiuj POLITOLOGIĘ za darmo!

Studiuj POLITOLOGIĘ za darmo!

 

03.11.2017
Jesienne edycje studiów podyplomowych

Nie zdążyłeś zapisać się na wbrane studia? Dołącz do jesiennych edycji jeszcze teraz!!

 

21.10.2017
III Ogólnopolska, Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Idee, wartości, słowa w życiu publicznym i sztuce” - 15 listopada 2017

Szanowni Państwo,

03.10.2017
Konferencja 19 października 2017 - Doradztwo edukacyjno – zawodowe w świetle zmian w Ustawie o Systemie Oświaty

Serdecznie zapraszamy na konferencję metodyczną „Doradztwo edukacyjno – zawodowe w świetle zmian w Ustawie o Systemie Oświaty”, która ma za zadanie zanalizować wyzwania dla nauczyc

29.09.2017
Ostatnie wolne miejsca!! Zapisz się już dziś i zarezerwuj miejsce w grupie!!

Najpopularniejsze kierunki weekendowe: